Internasjonalt

Fra sommeren 1979 ble Jazzercise lansert internasjonalt, med klasser over hele verden. Jazzercises ekspansjon begynte med militærfamilier som ble utstasjonert fra San Diego. I dag finnes det over 1 600 instruktører i mer enn 32 land. Vi har store kundebaser i Japan, Italia, Storbritannia, Sveits, Mexico, Australia, Malaysia, Norge, Tyskland og Østerrike. Jazzercise overskrider alle språkbarrierer ettersom vårt unike program for dansefitness, musikk og motivasjon er universelt.

Jazzercise International forventert fortsatt betydelig vekst. Vårt team med sterke internasjonale instruktører utvider Jazzercise over grenser og inngår lisensavtaler med strategisk plasserte selskaper. Vi har fremdyrket et langsiktig partnerskap i Japan og nylig inngått en lisensavtale i Egypt. Det vil ha betydning for kvinners status i Midtøsten.

Våre planer for fremtiden tilbyr ubegrensede muligheter. Hvis du vil ha mer informasjon om Jazzercises internasjonale franchise- eller lisensavtaler, kan du kontakte oss på: International@jazzercise.com eller ringe (760)476-1750.